Kokeile nyt!

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Vaiste Productions Oy (Y-tunnus: 2265979-7)
Kristiinankatu 5 B 9
20100 Turku

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kristian Polso
Puhelin +358 40 5656 868
Sähköposti kristian@vaiste.com

Rekisterin nimi

Simppeli.fi:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on palvelun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakassuhteen ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää palvelun toiminnan kehittämiseen tai tilastollisiin tarkoitukseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää palvelun omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Vaiste Productions Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan palvelun asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Rekisterin sisältämät tiedot

    Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
    Henkilön etu- ja sukunimi
    Sähköpostiosoite
    Postiosoite
    Puhelinnumero

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Vaiste Productions Oy:n käytössä, paitsi Vaiste Productions Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta sivuston ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Vaiste Productions Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Vaiste Productions Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Vaiste Productions Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.