Applikationer

Kokeile nyt!

Kundregister

Med hjälp av kundregistret faller inte en enda kund i glömska, härifrån hittas kundens kontaktuppgifter lätt och snabbt.
Från kundregistret ser du också sända och obetalda räkningar för den aktuella kunden.Fakturering

Med hjälp av fakturerings-applikationen kan du lätt och snabbt skapa fakturor till dina kunder. Programmet fungerar samtidigt som ett arkiv för dina fakturor - inga fler pappershögar på ditt arbetsbord.
Applikationen fungerar tillsammans med kundregister-applikationen (förutsatt att båda applikationerna är i användning), vilket ytterligare underlättar faktureringen - du väljer mottagaren av fakturan och då kommer kundens information automatiskt på fakturan.Arbetsräknare

Med hjälp av arbetsräknaren håller du dina färdiga arbeten i minne. I applikationen markeras de gjorda arbeten och dessutom till vilken kund arbetet är gjort.
Med hjälp av Fakturerings-applikationen underlättas faktureringsarbetet - du kan välja de arbeten, som du vill fakturera och göra räkningar av dem, allt dethär lätt med bara ett par klick!Raporter

Raporter-applikationen kan skapa raporter över alla sända fakturor. Vill du snabbt ta fram alla fjolåret betalda fakturor, specifierade enligt månad? Ingen fara, dethär lyckas med bara ett par klick!
Rapporterna kan begränsas bl.a. dagligen, månatligen och kundvis.